Post

Nedan listas de klubbar i Seko Stockholms verksamhetsgeografi som ingår i bransch Post.

Postklubb Stockholm
Byängsgränd 5
12000 ÅRSTA
Telefon: 010-4362751
E-post: andreas.asp@postnord.com

Seko Post Terminalklubb Sth Syd
Box 90121
12021 Stockholm
Besöksadress: Byängsgränd 5
Telefon: 073-5001230
Webbadress: http://www.sekoarsta.se/
E-post: seko.postklubb.arstapt@postnord.com

Seko klubb Rosersberg
Stålgatan 9 A
19 000 Rosersberg
Telefon: 010-4363648
E-post: klubb631@gmail.com

Seko Posten Klubb administration & specialister
c/o PostNord
10 500 Stockholm
Telefon: 076-7686343
E-post: jan-ake.larsson@postnord.com
Webbadress: http://www.seko.se/posten

Klubb Utrikes
Box 141
19046 Stockholm-Arlanda
Telefon: 010-4366905
E-post: kjell.e.pettersson@postnord.com

Seko Posten klubb Stockholm Norr
Norgegatan 1
16400 Kista
Telefon: 076-6974688
E-post: linda.edholm@postnord.com

Seko CityMailklubben
Box 90108
12021 STOCKHOLM
Telefon: 070-9240708
E-post: seko@bringcitymail.com
Webbadress: http://www.seko.se/citymail

 

Uppdaterad: