Seko Stockholm

Vård

Nedan listas de klubbar i Seko Stockholms verksamhetsgeografi som ingår i bransch Vård.

Vårdklubben Öst
Box 568
18425 Åkersberga
Telefon: 08-559 37616
Fax: 08-519 223 37
E-post: ylva.borelid@kriminalvarden.se

Klubb Vård RMV
Box 4044
14104 Huddinge
Telefon: 08-6071500
Fax: 08-7117141
E-post: erling.naess@rmv.se

Klubb Häktet Stockholm
Box 12149
10224 Stockholm
Telefon: 08-4012708
Fax: 08-4012853
E-post: mattias.reinholdsson@kriminalvarden.se

Klubb Vård Väst
17905 Svartsjö
Telefon: 08-55938009
Fax: 08-55938050
E-post: rickard.andersson@kriminalvarden.se

Klubb Vård Hall
Box 361
152 27 Södertälje
Telefon: 08-51705917
E-post: agneta.segerhjelm@kriminalvarden.se

Seko Vård klubb 505 Stockholm Syd
Box 1244
14125 Huddinge
Besöksadress: Björnkullavägen 11
Telefon: 08-55939014
Fax: 08-55939069
E-post: Seko.Huddinge@Kriminalvarden.se

Klubb Vård Norrtälje
Knutbyvägen 10
76129 Norrtälje
Telefon: 0176-296228
Fax: 0176-296255
E-post: seko.vostockholmnord@kriminalvarden.se

Klubb Vård Hall
Box 361
152 27 Södertälje
Telefon: 08-51705917
E-post: agneta.segerhjelm@kriminalvarden.se

Klubb Häktet Sollentuna
Box 819
191 28 Sollentuna
E-post: anders.peterson@kriminalvarden.se

Klubb Vård Storboda
Slottsvägen 1
195 95 Rosersberg
Telefon: 08-55937420
E-post: peggy.werner@kriminalvarden.se

Uppdaterad: