Seko Stockholm

Försvar

Nedan listas de klubbar i Seko Stockholms verksamhetsgeografi som ingår i bransch Försvar.

Klubb Försvarsettan
Att: Annie Bärnevåg e:02 FM
11588 Stockholm
Besöksadress: Banérgatan 62
Fax: 08-782 62 78
E-post:
thomas.klasson@mil.se
lise_lotte_larsson@hotmail.com
hans.monthan@telia.com

Uppdaterad: