Högre sysselsättningsgrad

Att kunna arbeta heltid om man vill det borde vara en rättighet. Våra löner är inte de högsta och de blir inte högre av att många måste jobba ofrivillig deltid. Ofta anställs folk på deltid helt på arbetsgivarens villkor.  

Här spelar vår fackförening en viktig roll. Vi företräder alla medlemmar som vill jobba heltid och vi arbetar för att alla ska kunna få den möjligheten. Vi vet också att våra arbetsplatser blir tryggare och bättre fungerande om bemanningen grundar sig på heltidstjänster. Vi hjälper medlemmen att hävda sin rätt och trycker på för möjligheten att gå upp i tjänst.

Företräde till högre anställningsomfattning

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) har den deltidsanställde rätten att begära företräde till högre anställningsomfattning. Det står i LAS:

" En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid, har trots 25 § företrädesrätt till sådan anställning. Som förutsättning för företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med en högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna."

Så vill man arbeta heltid ska man lämna in en anmälan om företräde till högre anställningsomfattning till sin chef. Om chefen ska tillsätta en heltidstjänst har du som deltidsanställd i så fall rätt till den tjänsten. Vill du ha hjälp med att begära företräde kontakta oss, så hjälper vi dig!

Blankett om företräde till högre anställningsomfattning

Granskad: