Aktiviteter och fokusområden

Aktiviteter


Huvudskyddsombuden har samordningsmöten varannan vecka, se kalendarium.
• Målet är två fysiska möten med Sekos skyddsombud per region.
• Samverkan med arbetsgivaren, i form av våra skyddskommittéer, arbetsgrupper osv.
• Kontinuerlig information skickas till de anställda i form av Arbetsmiljöinfo
• Kontinuerlig information till våra skyddsombud i form av Skyddsombudsinformation.

Fokusområde

• Skyddsombud på alla arbetsplatser
• Skyddsombudens utbildning
• Uppföljning av skyddsrondsprotokoll
• Samverkan i samband med företagets arbetsmiljöcertifiering
• Fastighetsboxar
• Upprätta Arbetsmiljöavtal

Granskad:
Sidansvarig: Webbansvarig