Avtal 2017-2020

Kollektivavtalet är dina villkor. När Seko Citymailklubben sätter sig med företaget för att förhandla nytt avtal så gör vi det med medlemmarnas krav i ryggen. Det är medlemmarna som bestämmer vad vi ska driva för krav. Förankring av förhandlingsarbetet är demokratisk arbetsplatskamp och det är grunden för vår fackliga rörelse.

Sedan 1 augusti 2017 gäller nytt kollektivavtal för anställda på Citymail. Det nya avtalet är på 3 år, 2017-2020, och innehåller löneökningar och andra villkorsförändringar. 

Nya löner

Det nya avtalet ger ett löneutrymmet på totalt 1495 kr under tre år. 2017 är löneut-rymmet 480 kr, 2018 490 kr och 2019 525 kr. Dessa krontal gäller lägstalön, lö-netrappa och individuella löner. Vi har också i årets avtalsrörelse stått upp för en låglönesatsning, alltså löneökningar bestämda i krontal och inte i procent för oss som tjänar under 24 000 kr. På så sätt förlorar vi inte pengar i kronor och ören i jämförelse med yr-kesgrupper som tjänar bättre än oss. Det ger resultat i alla led, för alla våra medlemmar.

Definierat i procent ligger löneutrymmet på 6,1 % på tre år. Första och andra året 2 % och sista 2,1 %. Avtalet innehåller både krontal och procent. Tjänar man mer än 24 000 i månaden gäller procent, tjänar man mindre gäller krontal. På så sätt tillkommer mer pengar till oss totalt.

Vårt lokala lönesystem fungerar som det brukar. De två första anställningsåren gäller lönetrappan och sedan går man in på individuell lön, vilken som lägst kan ligga på trap-pans sista steg.

Lägstalön och lönetrappa månadslön vid heltid
Anställningstid Gäller från 2017-08-01 2018-08-01 2019-08-01
0-12 månader 19 010 kr 19 500 kr 20 025 kr
13-24 månader 20 270 kr 20 760 kr 21 285 kr
>24 månader 22 270 kr 22 760 kr 23 285 kr

Med start augusti/september kommer Seko och företaget förhandla om de individuella lönerna. 2017 är som sagt löneutrymmet 480 kr. Det betyder att det är detta krontal som alla på i-lön bidrar med till potten, som sedan ska fördelas individuellt, efter förhandling mellan fack och arbetsgivare. En del kommer i slutändan få mindre än potten och en del mer.

Så för anställda på i-lön kommer det dröja till förhandlingarna är klara förrän man får den nya lönen. Lönerna gäller retroaktivt från 1 augusti.

Extra pensionsavsättning

Utöver löneutrymmet på 6,1 % innehåller det nya avtalet också extra pensionsavsätt-ning med ett avtalsvärde på 0,4 %. Avsättningen sker de två första åren, 0,2 % per år. Vårt kollektivavtal säkerställer så att arbetsgivaren betalar in pengar till våra tjänste-pensioner. Det nya avtalet skjuter till extra pengar, vilket är avgörande för våra framtida pensioner.

Måltidsersättning

En av de viktigaste frågorna för Seko det här året har varit villkoren och arbetsmiljön för de som inte kunnat äta vanlig lunch på arbetsplatsen, de med heldagsrundor eller av olika orsaker inte kunnat ta rast i lunchrummet utan behövt äta ute.

Seko har förhandlat fram en måltidsersättning på 90 kr per måltid (2017). Huvudregeln är att arbetstagare ska ha möjlighet att äta medhavd mat i lunchrummet; om detta inte är möjligt ska måltidsersättning utgå.

Måltidsersättning 90 kr

Arbetstidsförkortning (ATF)

2016 förhandlade Seko fram en väldig förbättring av den arbetstidsförkortning vi haft på företagen sedan 2012. Nu har vi förhandlat fram ytterligare ett steg i ATF-trappan, så nu får man timmar att ta ut i ledighet redan efter 24 månaders anställningstid. Vi fortsätter arbetet med att utveckla arbetstidsförkortningen och att koppla den till anställningstid.

Arbetstidsförkortningen funkar så att varje år i juni månad gör företaget ett utdrag av ens anställningstid och man får då de timmar som motsvarar hur länge man arbetat. Dessa timmar kan tas ut från och med juli.

Gällande ATF-trappa
Anställningstid ATF per år
24 mån 5 timmar
36 mån 9 timmar
60 mån 16 timmar
84 mån 24 timmar
120 mån 40 timmar

Villkor för behovsanställningar

Det som tidigare gällt är att man kan arbeta som behovsanställd maximalt 20 månader, sedan ska anställningen övergå till en fast anställning. Detta har varit en förbättring av lagen, som säger 24 månader. Nu tar vi ytterligare steg i rätt riktning och det nya avtalet säger att behovsanställningar bara får ske i 18 månader. 

Seko har också fått till en förtydning i vårt avtal om att behovsanställningar endast får ske om det handlar om att täcka kortvarig frånvaro eller arbetstopp. Behovsanställning ska inte ske för att bemanna långsiktigt på enheterna. En sådan skrivning betyder att vi kan driva hårdare för fler trygga anställningar.

För att få detta har vi gått med på att ett arbetspass för behovsanställda kan vara på 2 timmar mellan 06.00-10.00. Vi ser det som ett acceptabelt byte. Vi kommer fortsätta driva på för ökad trygghet för våra timvikarier och för en bättre bemanning på våra arbetsplatser. 

Övertidskvarten

I den avtalsuppgörelse vi fick till, med bland annat de förbättringar vi fick, har vi gått med på en förändring vad gäller de första 15 minuterna utanför schemat, "övertidskvarten". Det betyder konkret att de första 15 minuterna utanför schemat inte ersätts med övertidsersättning. Företaget har tolkat det så att det inte alls utgår någon lön för denna tid.

Viktigt är dock att arbetar man 15 min övertid eller mer så kommer också övertidskvarten betalas med övertidsersättning. Arbetar man en halvtimmes övertid utgår övertidsersättning för hela den halvtimmen. Arbetsgivaren har inte rätt att beordra övertid mindre än 15 minuter. Övertiden ska som vanligt egentligen beordras alltid och det minimum 15 minuter. Detta handlar om en skrivning i det centrala avtalet, som gäller på PostNord och de andra företagen, som vi fram till nu har skrivit bort i det lokala avtalet men som nu även gäller oss.

Friskvård enligt skatteverkets regler

I vårt avtal har anställda rätt till friskvårdsbidrag på 1 000 kr per år. En bra sak att använda sig av vid friskvårdsaktiviteter.Dessvärre har företaget länge inte velat följa skatteverkets definitioner på friskvård vilket betytt att friskvårdsbidraget inte kunnat användas till t.ex. massage. Seko har många gånger försökt få företaget att ändra sig, då många medlemmar tycker det är en väldigt viktig fråga. Vi har ett fysiskt tungt arbete och alla är inte sugna på att träna på sin fritid utan kunna få möjlighet att vila sig och mjuka upp kroppen.

Nu kan vi meddela att vi under våren drivit frågan på nytt och förhandlat med företaget om friskvårdsbidraget. Vi har nu fått till att skatteverkets regler om friskvård ska gälla. Så nu kan man använda friskvårdsbidraget till exempelvis massage. På skatteverkets hemsida kan man läsa mer.

 

Granskad: