Sektioner

För att Seko Citymailklubben ska komma så nära medlemmarna som möjligt har vi inrättat geografiska klubbsektioner. Det är sektionen som du som medlem i första hand tar kontakt med om du har frågor eller om du behöver hjälp eller stöd.

Den lokala sektionen hanterar alla fackliga frågor som bara rör medlemmarna i sektionens geografi. Hit kan du vända dig om du har frågor kring arbetet, för att bli medlem eller om du har någon annan fråga. Som medlem i Seko Citymailklubben har du direkt rösträtt när det gäller val av sektionens styrelse och ordförande.

Läs mer om klubbsektionens uppgifter.

Granskad:
Sidansvarig: Webbansvarig