Arbetsmiljö

Seko Citymail arbetar aktivt med att ständigt förbättra vår arbetsmiljö. Genom samverkan med företaget upprätthåller vi ett systematiskt arbetsmiljöarbete som skapar bättre förutsättningar för oss att jobba säkert och klara av att stanna kvar längre.

Vad är arbetsmiljö och vad innebär en bra arbetsmiljö? Arbetsmiljö är allt som du har omkring dig på jobbet. Det handlar bla om de arbetsredskap och maskiner du använder dig av i arbetet, luften, ljudet, ljuset där du arbetar, hur arbetet är organiserat, trivseln på arbetsplatsen och eventuella farliga ämnen som du hanterar. 

”Arbetsmiljö är den sammanfattande benämningen på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen”.

WHO - Världshälsoorganisationens definition av begreppet arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen vill åstadkomma det ”goda arbetet”. Förutom en bra arbetsmiljö, ett arbete fritt från olycksfall och arbetssjukdomar ska du ges möjlighet till inflytande över din egen arbetssituation och utvecklas såväl personligt som i din yrkesroll. Arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla och du ska kunna se ett sammanhang i de olika arbetsuppgifterna samt känna att du behövs.

Vidare i arbetsmiljölagen har man förtydligat arbetsgivarens ansvar och ställer krav på att han skall beakta arbetsorganisation, löneformer och arbetstidens förläggning.

Arbetsmiljölagen ger den fackliga organisationen rätt att utse skyddsombud på arbetsplatser med mer än fem anställda. Skyddsombudens roll på arbetsplatsen är att vara de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och vaka över att arbetsgivaren lever upp till de krav som arbetsmiljölagen ställer. Idag har vi skyddsombud på nästan alla arbetsställen i företaget, om det saknas ett skyddsombud på just ditt arbetsställe och om du är sugen på ett större ansvar för dina arbetskamrater - hör av dig till din sektion.

Granskad:
Sidansvarig: Webbansvarig
Kategorier: