Om Seko Citymailklubben

Seko Citymailklubben är fackföreningen för oss som jobbar på Citymail. Tillsammans kämpar vi för högre lön, tryggare villkor och bättre arbetsmiljö.

Vi som jobbar på Citymail har varit fackligt organiserade lika länge som företaget har funnits. Den första fackföreningsklubben på företaget grundades redan 1992, bara ett år efter att företaget startade. Därefter har vi startat nya klubbar allt eftersom företaget har expanderat geografiskt. Tidigt på våren 2011 beslöt klubbarna att slå ihop sig till en gemensam nationell klubb för att bättre kunna möta arbetsgivaren. Den lokala verksamheten bedrivs nu av klubbsektioner.

Som fackförening är vår huvuduppgift att organisera arbetstagarna. Genom att vi är många, välorganiserade och bildade kan vi pressa arbetsgivaren till eftergifter som bättre lokala avtal till exempel och satsningar på vår arbetsmiljö. Genom att organisera oss får vi det bättre på jobbet helt enkelt. Vi ser också till att ingen av våra medlemmar tvingas stå ensam i konflikt med sin arbetsgivare. Som medlemmar i Seko Citymail håller vi alla det fackliga löftet: 

Vi lovar och försäkrar
att aldrig någonsin
under några omständigheter
arbeta på sämre villkor eller till lägre lön
än det vi nu lovat varandra.

Vi lovar varandra detta
i den djupa insikten om
att om vi alla håller detta löfte
så måste arbetsgivaren
uppfylla våra krav!

 

Det finns en ganska tydlig obalans i maktrelationen på jobbet. Det är en som är över och en som är under. Visst pratas det fint om att vi alla är medarbetare men verkligheten är inte alltid så vacker. Som anställd är du underordnad din chef. Denna underordning är tydligt på många sätt inte minst eftersom det är chefen som kan ge dig sparken och inte tvärtom. I många lägen övergår underordningen till ett bli utlämnad till arbetsgivarens godtycke. Ditt medlemskap i Seko Citymailklubben skyddar dig från detta godtycke, ger dig mer makt på jobbet och jämnar ut oddsen.

Medlem i Seko Citymailklubben är helt enkelt det viktigaste som du kan vara under tiden som du är anställd. Som medlem kan du räkna med stöd och hjälp inte minst om du hamnar i konflikt med din chef, medlemskapet ger dig möjlighet att hävda dina avtalade rättigheter och du vet att vi står bakom dig skulle någon förvägra dig din rätt.

Det heter ofta att det bästa som du kan göra är att förhandla själv, direkt med chefen. Det enda problemet med det är den ende som förhandlar ensam är du, aldrig chefen. Din arbetsgivare är alltid uppbackad av sina chefer, av personalavdelningen och jurister och avtalsexperter. Som medlem har du alltid erfarna förhandlare på din sida, både i stora och små frågor.

Läs mer om medlemskapet.

Gå med i Seko! 

Granskad:
Sidansvarig: Webbansvarig
Kategorier: