Seko Citymailklubben

Seko Citymailklubben är en nationell fackföreningsklubb som organiserar de anställda på Citymail. Den nationella klubbens uppgift är att samordna och stödja allt lokalt fackligt arbete på företaget, arbeta med företagsövergripande frågor samt företräda medlemmarna i bransch- och förbundsforum.

Eftersom företaget är nationellt och beslut fattas som rör alla regioner så är det viktigt att vi också har en nationell organisation. Genom att organisera oss tillsammans över regionerna blir vi starkare och kan bättre hävda våra räätigheter och bättre driva på för högre lön, bättre villkor och arbetsmiljö.

Det är den nationella klubben som har mandat att förhandla för medlemmarna, det mandatet har vi fått av förbundet. Om allting skulle gå genom den nationella klubben skulle vår organisation bli väldigt tungfotad och långsam, därför har vi inrättat geografiska klubbsektioner som tar hand om det lokala fackliga arbetet.

Den nationella klubben består av en styrelse som är den verkställande delen av klubben och ett representantskap som är den beslutande delen. Styrelsens uppgift är att sköta klubben i enlighet med de beslut som representantskapet fattar. 

Läs mer om styrelsens uppgift.

Representantskapet är klubbens högsta beslutande organ. Eftersom klubben finns över hela landet är det omöjligt för oss att samma alla medlemmar på en och samma gång för att hålla beslutande medlemsmöte. För att säkerställa ett så bra medlemsinflytande som möjligt har vi inrättat ett representantskap som består av lokala företrädare från sektionerna. 

Läs mer om representantskapets uppgift.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Webbansvarig
Kategorier: