Jämställdhet

I våra skyddskommittéer tar vi upp arbetsmiljöfrågor och där träffas representanter från arbetsgivar- och arbetstagarsidan (Seko). En av många frågor vi belyser är jämställdhet. Vi har bland annat tagit upp frågan om en jämn könsfördelning inom alla områden, och visar det sig att så inte är fallet tittar vi på hur vi ska kunna jämna ut könsfördelningen.

I samverkansgruppen, som även den består av representanter från arbetsgivar- och arbetstagarsidan, har vi tagit fram en föräldraplan. Den ska underlätta för föräldrar och blivande föräldrar och består av tre delar:

Under graviditet Här noteras exempelvis eventuella risker i arbetet för att kunna undvika dem samt om den gravida tillfälligt behöver omplaceras eller om det går att anpassa arbetet

Under ledighet Denna del används för att veta hur och om den anställde föräldralediga vill ha information om vad som sker på arbetet/inom företaget under ledigheten

Åter i arbete Hur kommer det fungera med barnomsorgen och behöver den anställde återupplärning samt info om nya rutiner

Du hittar hela föräldraplanen på MyCitymail under HR-portalen, Anställningsvillkor, Lön och Förmåner och Föräldraledighet.

Granskad:
Sidansvarig: Webbansvarig