2023

  • Tesla och CityMail

    Sekos förbundsstyrelse har idag beslutat om sympatiåtgärder som innebär att vi och PostNord inte kommer dela ut post och paket till Tesla.

  • Löner 2023

    Ny löner är nu klara för 2023. Lönerna kommer att betalas ut retroaktivt from 1 augusti med oktobers lön. Din chef kommer informera dig om vilken din nya lön är.