Rätt lön för ditt arbete

Lön är inte bara månadslönen eller timlönen. Lön är ersättning vid mertid och övertid, för arbete på helg, kväll och natt och tillägg av olika slag. Det kan vara svårt att se om allt blir rätt.

Att få rätt lön och ersättning för sitt arbete är för oss en självklarhet därför är det trist när det strular med pengarna. Oftast är det slarv eller dåliga rutiner från cens sida som ligger bakom strulet, ibland finns det andra anledningar. Som medlem i Seko kan du få hjälp med att läsa din lönespecifikation, kontrollera att du får rätt ersättning för övertidsarbete och att inga felaktiga avdrag görs på lönen osv. Om vi upptäcker fel får du förhandlingsstöd av erfarna förtroendevalda.

Ett tips är att alltid spara dina lönespecifikationer, skriva upp dina övertidstimmar och om du jobbar som behovsanställd att alltid skriva upp dina vanliga timmar också!

Vi hjälper folk att hamna rätt i lönetrappan. Det händer att folk inte flyttas upp i trappan vid rätt tidpunkt utan ligger fast på ett lägre trappsteg. Med Seko:s hjälp har många medlemmar inte bara flyttats upp utan också fått lön för tiden tillbaka. Som medlem får du också hjälp med den individuella lönesättningen, för medlemmar förhandlas löneökningen och du är inte utlämnad till din chefs godtycke.

Granskad: