Arbetsmiljölänkar

Bra företagsrelaterat material

Företaget har material som går att finna på företagets intranät. Visst material har genomförts i samverkan med huvudskyddsombuden/Seko. Bla kan du finna e-learning i ergonomi, hur företaget ser på det systematiska arbetsmiljöarbetet, vad en anställd bör tänka på i vintertid (Att arbeta i kyla).
Gå in på företagets intranät, myCitymail och utforska. Men kom ihåg att kritiskt granska materialet, det är ändå ett arbetsgivarmaterial med synvinkel som arbetsgivare. Höra av dig till huvudskyddsombuden om du har frågor.

Externa länkar

www.av.se (Arbetsmiljöverket)

www.skyddsnet.se (Sekos gamla hemsida om bla arbetsmiljö)

www.prevent.se (ideell förening inom arbetsmiljöområdet, huvudmän är Svenskt Näringsliv, LO och PTK)

www.afaforsakringar.se (ägs av arbetsmarknadens parter, försäkrar anställda vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet)

www.fk.se (Försäkringskassan)

www.lo.se (LO)

www.riksdagen.se (Riksdagen)

Granskad: