Gällande avtal

Här kan du hitta de avtal som gäller på Citymail. Kollektivavtalen skyddar oss från godtycke och ger oss som är medlemmar möjlighet att hävda vår rätt.

Våra kollektivavtal reglerar vi bland annat:

  • våra arbetstider - schema, övertid och ob-tillägg, så vi vet när vi jobbar och hur mycket vi får betalt om vi jobbar mer
  • våra löner - både lönetrappan och de indiviuella lönerna så att företaget inta kan betala hur lite som helst
  • vår semester och rätt till ledigt med lön - avtalet ger rätt inte bara till semester utan också till permission vid en rad tillfällen
  • våra sjuklöner och pensioner - i avtalet bestäms det hur mycket du får betalt när du är sjuk och hur stor del som avsätts till din pension
  • våra anställningsformer - så att vi har en grundläggande trygghet på jobbet

och så mycket annat.

Granskad:
Sidansvarig: Webbansvarig
Kategorier: