Semester och ledighet

Vårt arbete är ofta slitsamt och vi utsätter oss ofta för olika risker. Villkoren för semester och ledighet är viktiga frågor för oss i Seko. Vi arbetar för att hjälpa våra medlemmar med att allt ska gå rätt till, att vi kan plocka ut semester och ledighet och få rätt betalt för det.

Semester är bland det viktigaste vi har. Kunna varva ner, vila ut sig, vara frånkopplad från arbetet under betydande längre tid än vanligt. Men då ska saker och ting stämma också, arbetsgivaren ska sköta planering och löner korrekt. Vi ska kunna få vår semester då vi vill ha den i så stor utsträckning som möjligt, det ska bli rätt med semestertillägg och -lön, vi ska ha rätt antal dagar, osv. Dessutom ska semesterplaneringen också fungera på arbetsplatsen, att det finns tillräckligt med sommarvikarier och bemanning.

Vi hjälper dig gärna att räkna ut semestertillägg och om du har frågor om semesteransökan. Tillsammans håller vi koll på våra rättigheter.

Vi har också så kallad permission, betald ledighet vid särskilda tillfällen. Om det blir några problem där kontakta oss.

Granskad: