Representantskapet Seko Bring Citymail

Representantskapet är klubbens högsta beslutande organ, som består av representanter från de olika sektionerna.

Granskad: