För anställd

Din arbetsmiljö


Allt runt omkring dig på arbetsplatsen är din arbetsmiljö. Allt spelar roll för dig och ditt fysiska och psykiska välbefinnande. När du arbetar är det viktigt att inte under några som helst omständigheter tar några risker. Tänk efter före, Ta 2!

Det är viktigt att använda de hjälpmedel som finns att tillgå i verksamheten samt att följa de riktlinjer, instruktioner företaget har tagit fram samt lagar som finns. Känner du att det saknas något hjälpmedel eller skyddsutrustning, ta upp det med din chef alternativt ditt skyddsombud. Som anställd har du en skyldighet att anmäla de risker/brister du upptäcker. Varje anställd är sitt eget skyddsombud när det gäller att påtala och anmäla risker/brister.

Företagets föreskrifter, riktlinjer, instruktioner och de lagar inom arbetsmiljöområdet som finns är till för dig som anställd för att du inte skall skada dig i jobbet och för att du skall få ett långt hållbart arbetsliv. Den som skall se till att lagar, föreskrifter, riktlinjer osv. efterlevs och följs är din arbetsgivare. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och för att du inte skall skadas eller råka ut för ohälsa i det jobb du utför.

Tänk på att arbeta rätt, genom att exempelvis köra bil/moped lagmässigt, undvika i trappspring, ha kamskåpet inställd så att du undviker att arbeta över axelhöjd. Ät på din lunchrast och ta ut 30 minuter VARJE dag. Tänk långsiktigt när du arbetar och att din kropp ska orka och hålla ihop i många år till! Innan du gör något riskfyllt, tänk: Är det verkligen värt, det?

Granskad: