En bättre arbetsmiljö

En förbättrad arbetsmiljö är en prioriterad fråga för Seko Citymail. Vi arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljöarbetet på företaget och samverkar med arbetsgivaren för att bevaka arbetsmiljön.

Om du upplever arbetsmiljöproblem på din enhet, det kan vara en bristande bemanning, stress eller dåliga arbetsredskap, kan vi agera i frågan och lyfta detta med enhetschefen. Vi kan utreda situation och hitta förslag på hur man kan förbättra arbetssituationen.

Vi arbetar för att ha ett skyddsombud på varje enhet och vi har huvudskyddsombud som knyter ihop arbetsmiljöarbetet på de olika arbetsplatserna. Det är vårt jobb att komma ut och diskutera arbetsmiljöfrågor med er medlemmar och vi har olika verktyg och medel att belysa undermålig arbetsmiljö och bristande utformning av arbetsplatsen.

Att inte våga säga ifrån eller inte våga rapportera om problem under arbetsdagen ska inte vara ett alternativ. Så uppstår det problem kontakta oss!

Granskad: