Från otrygghet till fast jobb

Otrygga anställningar är ett stort problem på arbetsmarknaden. På Citymail har vi ett utbrett utnyttjande av behovsanställningar. Som behovsanställd är du anställd dag för dag utan något egentligt anställningsskydd. Det är oacceptabelt att det ser ut på det sättet i den omfattningen. Det innebär inte bara en stor osäkerhet för den enskilde vikarien utan det sätter också press på villkoren för den fasta personalen. Därför kämpar Seko Citymail enträget och aktivt för att tryggare villkor för de behovsanställda och för snabbare väg till fast anställning.

Vi hjälper behovsanställda på många sätt.

Snabbare väg till fast anställning

Enligt Lagen om anställningsskydd övergår allmän visstidsanställning (kan jämföras med behovsanställning) till en fast anställning efter 2 år (24 månader). Allmän visstid och vikariat kan kombineras i upp till 4 år (48 månader).

Vi tycker detta är alldeles för lång tid så vi har förhandlat fram kortare väg till fast jobb. I vårt kollektivavtal har vi begränsat tiden på behovsanställning från 24 månader till 20 månader (från 720 anställningsdagar till 400 dagar) och möjligheten att kombinera visstid och vikariat från 48 månader till 36 månader.

Beräkning av anställningstid

Som behovsanställd baseras anställningstid på arbetade dagar. Ens anställningstid är viktig för att den stämmer när man ska gå upp i lönetrappan och när man får en fast anställning.

Förut räknade företaget att 31 arbetade dagar motsvarade 1 månad anställningstid för behovsanställda. Det finns såklart inte 31 arbetsdagar på en månad, i praktiken innebar detta att behovsanställda tvingades arbeta mer än den schemalagda personalen för att tillgodoräkna sig månader och år i anställningstiden. Behovsanställda tvingades arbeta på sämre villkor.

Seko Bring Citymail satte ner foten och idag jämställs 20 arbetsdagar med en månad. Lika villkor ska gälla.

Förtursrätt

Seko har förhandlat fram en förtursrätt till fast anställning för behovsanställda. Är man intresserad av fast anställning kan man skriva upp sig på förturslistan och när ett ledigt jobb dyker upp så går jobbet till den som står överst på listan. Det ökar tryggheten och minskar godtycket. 

Granskad: