Seko CityMailklubbens ekonomi

I arbetsordningen står det följande om klubbens ekonomi:

Ekonomi

Seko CityMailklubben har en gemensam ekonomi. Det är styrelsens uppdrag att lägga förslag till representantskapet om budget. Representantskapet beslutar om budget. Föreningens samtliga medlemmar har förslagsrätt i de ekonomiska frågorna. Medlemsavgift till Seko CityMailklubben fastställs av representantskapet och är gemensam för hela föreningen.

Klubbsektionerna tilldelas en summa pengar, beslutad av representantskapet, bestående av en fast peng beräknad på medlemsantal per 1 september samt en grundsumma som är lika för alla sektioner, att disponera fritt till medlemsvård och medlemsmöten. Pengarna får endast användas för medlemmarna i sektionen, övriga får medfölja på medlemsaktivitet till självkostnadspris. Resekostnader för att ta sig till och från medlemsaktiviteten bekostas utöver denna summa pengar. Sektion måste äska pengar för reskostnader.

Utöver den tilldelade summan pengar måste klubbsektionerna äska pengar för vidare aktiviteter hos klubbstyrelsen. Aktiviteter som bekostas av föreningen bör ha någon form av fackligt inslag.

Styrelsen och klubbsektionernas respektive styrelse har till sitt förfogande en summa pengar, beslutad av representantskapet, att lägga på att stärka laget och öka trivseln.

Klubben skall eftersträva att motsvarande en årsintäkt av medlemsavgifter ständigt återfinns i föreningens kassa. Nyttjande av dessa medel måste godkännas av föreningens representantskap. Det är eftersträvansvärt att föreningen samlar resurser mellan avtalsrörelserna för att möjliggöra ökad aktivitet inför och under avtalsförhandlingar.

 

Uppdaterad: