Löner 2023

Ny löner är nu klara för 2023. Lönerna kommer att betalas ut retroaktivt from 1 augusti med oktobers lön.

Din chef kommer informera dig om vilken din nya lön är. 

 

Publicerad:

Lägsta lön för dig med induviduell lön

För dig med individuell lönesättning inom produktionen är den lägsta lönen vid 100% syssesättningsgrad 25 532kr

För Inleverans är lägstalönen 25 610

För administrativ personal och chefer finns ingen avtalad lägsta lön. Här får men en individuell höjning enligt överenskommelse. 

Datumen som Försäkringskassan vill ha


För att du ska få rätt ersättning från Försäkringskassan kräver de datum för när din nya lön börjar gälla. Då är det två olika datum att hålla reda på. Det ena är när löneavtalet skrevs på och då är det rätta svaret 29 juni 2023. Den andra frågan gäller när löneförhöjningen börjar gälla och då är svaret 1 augusti 2023. Det spelar alltså ingen roll vilket datum den lokala revisionsförhandlingen äger rum eller vilken dag du får besked om vad din nya lön blir.
Om du för närvarande inte får någon ersättning från Försäkringskassan behöver du inte ändra inkomstuppgift förrän du begär ersättning.

Uppdaterad: