Fotograf: Petter Evertsén

Så bygger vi tryggheten i kollektivtrafiken!

Seko Stockholms program i regionvalet 2022 för en bättre kollektivtrafik i Stockholm.

Läs under respektive rubrik nedan våra förslag på lösningar för en tryggare och säkrare kollektivtrafik för både personal och resenärer.

För oss som arbetar inom kollektivtrafiken är det viktigt att vara trygga på jobbet och i så hög grad som möjligt kunna lita på att våra arbetsgivare tar ansvar för en säker arbetsmiljö. De senaste decennierna har det för oss varit tydligt hur personalen är de som fått betala priset för upphandlingar där anbud till underpris gått vinnande ur processerna. Utan pardon har verksamheterna kunnat styckas upp i flera olika bolag, med allt fler underentreprenörer samtidigt som villkoren på det ena mer listiga sätt än det andra urholkats.

Inom facken ser vi hur påfrestningarna hos våra medlemmar ökar samtidigt som rehabfallen blir allt fler. Pressen och stressen tilltar för vart år som går genom slimmade scheman och små marginaler i verksamheten. I samband med varje upphandling som sker av de verksamheter där vi arbetar kämpar vi för krav om att kunna få den återhämtning vi behöver, ökade åtgärder emot hot och våld och rätt till fackligt inflytande och samverkan.

Det är tydligt för oss att vilken politik som förs, hur lagstiftning ser ut och hur skattepengar fördelas har en grundläggande inverkan i våra arbeten. För oss som arbetar för de entreprenörer som driver Stockholms upphandlade lokaltrafik och kringliggande, relaterade verksamheter är det av yttersta vikt vilka beslut region Stockholm fattar. Hur man väljer att fördela resurserna, hur SL organiseras och hur upphandlingarna genomförs påverkar oss dagligen.

Vi anställda inom Stockholms lokaltrafik anser därför att det är av yttersta vikt med ett politiskt styre den kommande mandatperioden som företräder våra intressen. Vi vill i detta program lyfta de problem vi står inför på arbetsplatserna och hur bi tror en regional politik som kan råda bot på dessa skulle kunna se ut.

En utökad och grön kollektivtrafik – en långsiktig investering

En behovsstyrd kollektivtrafik i egen regi

En kollektivtrafik under samma tak

Upphandlingsunderlag med säkerheten i fokus som följs och efterlevs

Resenärernas trygghet också personalens trygghet

Uppdaterad: