Seko Stockholm

Efter jul och nyår: God fortsättning!

Ännu ett år har gått och mycket har hänt. Ett år med facklig kamp, facklig vardag och en omvärld som förändras. Det kan lätt kännas som att vi inte kan påverka det som händer i vårt samhälle men jag tycker att vi under året som gått, tydligt har visat att vi kan höras och vi kan påverka. Både som fackliga och som medmänniskor i samhället vi lever i.

Publicerad:

Flera stora strejkvarsel lades under våren och i samtliga fick vi till slut igenom våra krav. Seko Stockholm var beredda att dra igång och rustade tillsammans med klubbarna för att gå ut i strejk. Den här gången behövdes det inte utan vi lyckades få det vi var beredda att kämpa för innan strejken bröt ut. I samtliga fall var låglönesatsningen det som var svårast att få igenom.

En del har förändrats även hos oss på regionen. Det som drabbat oss hårdast är förstås att vår kassör, Monica gick bort i våras.

Vår dåvarande ordförande Johnny Nadérus lämnade också alla sina uppdrag hos Seko Stockholm i början av 2017.

På årsmötet i april valdes alltså en delvis ny styrelse, då undertecknad fick det stora förtroendet att axla uppdraget som ordförande för Seko Stockholm.

På representantskapet i november så valdes Gunnar Westin till ny kassör. Med styrelsen för Seko Stockholm så känner jag mig redo att ta mig an ett nytt år och då ska vi dessutom vinna val. Jag tror och hoppas att det kommer bli ett riktigt bra 2018. Vill du eller känner du någon som vill engagera sig i valet och/eller i vårt fackliga arbete är du mycket välkommen att höra av dig till oss.

Tack för det här året och tack för ert arbete och engagemang!

Vänliga hälsningar

Seko Stockholm
Karin Åkersten,
Ordförande

Uppdaterad: