Sekos aktivistgrupp under ett besök på Arlanda, där vi organiserar medlemmar på Menzies Aviation, Swedavia, Luftfartsverket m.fl.

Välkommen till Seko Stockholm

Regionen sträcker sig geografiskt från Nykvarn i söder till Märsta i norr och organiserar dessutom Gotland.

Regionen har av medlemmarna fått i uppdrag att verka för att Sekos medlemmar hörs och syns i samhällsdebatten, att klubbarna är starka och får det stöd de behöver samt att ordna utbildningar så att Seko Stockholm alltid har de bäst utbildade medlemmarna och förtroendevalda.

Seko Stockholm är en kämpande socialistisk fackförening som alltid står på medlemmarnas sida, och som är delaktig i att bygga sociala rörelser för progressiv samhällsförändring.

På den här sidan finner du kontaktuppgifter till samtliga i styrelsen, och till de ombudsmän, samt assistenter som bemannar regionkontoret. Du kan också läsa vår medlemstidning, våra nyhetsbrev och ta del av uttalanden och annat material från Seko Stockholm.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Stockholm
Kategorier: