Höstrepresentantskap 2020

Region Mellansverige har sitt höstrepskap den 25 november på en digital plattform med video och röstningsverktyget Vote IT.

Publicerad:

Datum: Onsdagen den 25 november 2020
Plats: Digital plattform
Tid: 09:00 - 12:00 (det går att koppla upp sig från 08:45)

På mötet kommer val att förrättas av 5 kongressombud och 5 ersättare till kongressen samt behandling av motioner. Inga inbjudna gäster.

För att regionen ska kunna kalla ombuden behöver vi en mailadress till varje ombud. Regionen skickar mail med handlingar och instruktioner för att ansluta sig digitalt till mötet (video).

Krav på utrustning vid videomötet: dator eller iPad med kamera och mikrofon samt internetuppkoppling. 

Regionen står för ev. förlorad arbetsinkomst. Måste du vara ledig hela dagen från arbetsgivaren, står vi självklart för hela dagen.
Eftersom mötet blir max 3 timmar och är digitalt, står vi inte för lunch. Och eftersom mötet är digitalt, utgår heller ingen ersättning för resor.

Information om Digitalt möte:

Digitala beslutsmöten genomförs parallellt i videokonferenssystemet (ljud och bild) och i Seko VoteIT (förslag och beslut). Deltagarna rekommenderas att ha tillgång till dator med mikrofon och kamera alternativt iPad eller motsvarande. Det går i nödfall att klara sig med en smartphone men det blir väldigt smått och kan skapa onödig irritation. För den som har tillgång till två av alternativen samtidigt, är tipset att använda t ex datorn till Seko VoteIT och iPad eller smartphone till själva videokonferensen.

Handlingar

Handlingar mailas direkt till anmälda ombud.

Förslag till dagordning SEKO Mellansverige höstrepskap 2020.pdf

Valberedningens förslag till kongressombud 2021.pdf

Motioner:

Jämnare mandatfördelning i kongressen.pdf

Byt namn till avdelning.pdf

Reviderade förbundsavgifter.pdf

Mer tydlig och enhetlig organisation.pdf

Statliga industrier för infrastrukturmodernisering.pdf

Bättre kommunikation när fler kommer åt intranätet.pdf

Resor till och från arbetet skatteregler.pdf

Kompensation för föreningsaktiva som kör bil i tjänst för förening.pdf

VUs utlåtande om Bil i tjänsten.pdf

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: