2019

  • Klubbkonferens 2019
    • Region • Försäkringar

    Regionens årliga utbildning för klubbarnas ansvariga för Jämställdhet, Integration, Studier, Ungdom eller Skyddsombud. Ansvariga för försäkringar eller facklig politisk verksamhet är också målgrupp.

  • Boka in datumet för vår största konferens 2019
    • Region • Försäkringar

    Regionens årliga utbildning för klubbarnas ansvariga för Jämställdhet, Integration, Studier, Ungdom eller Skyddsombud. Ansvariga för försäkringar eller facklig politisk verksamhet är också målgrupp.