Verksamhet

Regionens huvuduppgifter är att samordna studier, facklig/politisk verksamhet samt medlemsrekrytering.

Vi jobbar även med ungdomsfrågor, arbetsmiljö, försäkringar/pensioner, jämställdhet och integration.

Utöver det försöker vi att vara ett stöd för de klubbar som är verksamma i vårt område.

 

 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: