Seko Mellansverige

Studieprogram

Sekos centrala studieprogram 2019, för förtroendevalda:
Centralt_studieprogram_2019.pdf

Studieprogram 2019 för förtroendevalda:
Regionalt studieprogram för förtroendevalda 2019.pdf

Studieprogram 2019 för medlemmar (ej förtroendevald):
Medlemsprogram 2019 reviderat 2019-02-01.pdf

Gilla Din Ekonomi
Uppsala 4-6/2, 11-13/11, Norrköping 25-27/3, 25-27/11

Granskad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: