Regionens möten

 

Representantskapsmöte/årsmöte 

Årsmöte 12 mars 2024, Stockholm.
Val av styrelse, revisorer och valberedning i regionen. Godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut. 

Höstrepresentantskap 14 november i Stockholm. 
Behandling av motioner, val av kongressombud samt nominering av förbundsuppdrag. 

REGIONSTYRELSE

2024
29 januari (Video)
12 mars, Stockholm (Årsmöte)
9 april, Norrköping
2 maj, Uppsala
11 juni (Video)
30 augusti, Västerås
1-2 oktober (Budget- och planeringsmöte)
6 november (Video)
6 december, Uppsala

KLUBBKONFERENS/UTBILDNING "JISUS" (Jämställdhet, Integration, Studier, Ungdom och Skydd)
16-17 oktober 2024. Stockholm/Åland

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: