Seko Mellansverige

Regionens möten

 

Representantskapsmöte/årsmöte 

Årsmöte, 5 maj 2020, digital plattform.
Val av styrelse, revisorer och valberedning i regionen. Godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut.

Höstrepskap, 25 november 2020, digitalt möte. (OBS! Nytt datum)
Nominering och motioner till kongressen. Verksamhetsplan och budget för 2021: rapport om budgetförhandlingarna med förbundet.

Årsmöte 30 mars 2021
Val av styrelse, revisorer och valberedning i regionen. Godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut. Nominering till förbundsstyrelsen. 

REGIONSTYRELSE

2020

31 januari, Norrköping
2 mars, Uppsala
11 maj (Videomöte)
1 juni (Videomöte)
25 augusti (Videomöte)
28-29 september, budget- och verksamhetsplanering. Eskilstuna
19 oktober (Videomöte)
11 december, (Videomöte)

2021

29 januari (Video)
25 februari 
4 maj
2 juni

KLUBBKONFERENS/UTBILDNING
3-4 december 2020, Lastberget. INSTÄLLD pga. Corona. Nytt datum för 2021 kommer senare.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: