Seko Mellansverige

Regionens möten

 

Representantskapsmöte/årsmöte 

Årsmöte, 5 maj 2020, digital plattform.
Val av styrelse, revisorer och valberedning i regionen. Godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut.

Höstrepskap, 2 december 2020 på Lastberget. 
Nominering och motioner till kongressen. Verksamhetsplan och budget för 2021, rapport om budgetförhandlingarna med förbundet.

REGIONSTYRELSE

2020

31 januari, Norrköping
2 mars, Uppsala
11 maj, Norrköping (Videomöte)
1 juni, Uppsala (troligen video)
25 augusti, Uppsala
28-29 september, budget- och verksamhetsplanering (Nytt datum!)
19 oktober, Stockholm
11 december, Norrköping

KLUBBKONFERENS/UTBILDNING
3-4 december 2020, Lastberget.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: