Seko Mellansverige

Regionens möten

 

Representantskapsmöte/årsmöte 

2 april 2019 i Katrineholm

REGIONSTYRELSE

8 februari, Norrköping
8 mars, Uppsala
24 april, Norrköping
4 juni, Uppsala
28 augusti, Norrköping
25-26 september, budget- och verksamhetskonferens
4 november, Stockholm
6 december, Uppsala

KLUBBKONFERENS 2019
21-22 november 2019, Lastberget.

 

Granskad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: