Regionens möten

 

Representantskapsmöte/årsmöte 

Årsmöte 30 mars 2023, Stockholm.
Val av styrelse, revisorer och valberedning i regionen. Godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut. 

REGIONSTYRELSE

2023

3 februari, Norrköping
14 mars (Video)
2 maj, Uppsala
13 juni (Video)
1 september, Västerås
5-6 oktober, budgetkonferens
7 november (video)
15 december, Norrköping

KLUBBKONFERENS/UTBILDNING "JISUS"
2-3 november 2023. Stockholm/Åland

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: