Regionens möten

 

Representantskapsmöte/årsmöte 

Årsmöte 30 mars 2022
Val av styrelse, revisorer och valberedning i regionen. Godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut.  

REGIONSTYRELSE

2022

13 januari (Video)
7 mars (Video)
11 maj (Uppsala och Norrköping)
13 juni, Norrköping
26 augusti (Video)
6-7/10 Budget- och planeringskonferens, Stockholm
25 oktober (Video)
16 december, Uppsala

KLUBBKONFERENS/UTBILDNING "JISUS"
27-28 oktober 2022. Stockholm/Åland

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: