Regionstyrelsen 2022

Regionstyrelsen har möten regelbundet för att samordna verksamheten. Verkställande utskottet bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare träffas mellan dessa möten för att förbereda frågorna.

 • Anders Berg

  Ordförande

  Anders Berg

  Mobiltelefon: 070-9805852

  anders.berg@seko.se

  Huvudansvarig för verksamheten i regionen. Ingår i VU. Ansvarig för facklig politisk verksamhet i regionen tillsammans med Daniel Runsten.
  Jobbar regionalt och lokalt inom Seko Posten klubb Öst. Klubbsekreterare och sektionssekreterare. Ingår i förbundets valberedning. Vice ordförande för LO-distriktet i Mellansverige. Facklig ledare för (s) i Östergötland. Är anställd som brevbärare i Linköping.

 • Tomas Berggren

  Vice ordförande, jämställdhetsansvarig

  Tomas Berggren

  Mobiltelefon: 070-3035171

  tomas.berggren@sj.se

  Vice ordförande, ingår i VU. Ansvarar för jämställdhetsfrågorna i regionen. Ledamot i SJ-klubben i Östergötland. Jobbar som förare på SJ AB.

 • Björn Rikberg

  Kassör

  Björn Rikberg

  Mobiltelefon: 0709-803689

  bjorn.rikberg@seko.se

  Kassör i regionen. Ingår i VU. Huvudskyddsombud i postregionen. Vice ordförande och kassör i postklubb Uppland. Jobbar som brevbärare i Uppsala

 • Eva Westerlund

  Sekreterare och integrationsansvarig

  Eva Westerlund

  Telefon: 018-495 48 03

  eva.westerlund@seko.se

  Sekreterare i regionen. Ingår i VU. Ansvarar för integrationsfrågorna. Ordförande för Vårdklubben i Uppsala. Jobbar inom frivården i Uppsala.

 • Vice kassör, Ungdomsansvarig

  Louise Persson

  Mobiltelefon: 0768-295389

  louise.persson@seko.se

  Kassör och ungdomsansvarig i klubb Administration och Specialister. Jobbar på Postnord kundtjänst i Västerås. 

 • Hans Henriksson

  Studieorganisatör

  Hans Henriksson

  Mobiltelefon: 070-980 54 57

  hans.henriksson@seko.se

  Studieorganisatör i regionen. Studieansvarig för Sörmland. Sektionsordförande på Postnord i Eskilstuna. Jobbar som brevbärare i Eskilstuna.

 • Daniel Runsten

  Ledamot, Facklig politiskt ansvarig

  Daniel Runsten

  Mobiltelefon: 070-7311376

  daniel.runsten@seko.se

  Ansvarig för facklig politiska frågor tillsammans med Anders Berg. Ordförande i klubb Vård Östra. Vice sekreterare i FO Vård. Jobbar inom kriminalvården

 • Patrik Bergkvist

  Ledamot, arbetsmiljöansvarig

  Patrik Bergkvist

  Mobiltelefon: 0709-801327

  patrik.bergqvist@postnord.com

  Arbetsmiljöansvarig i regionen tillsammans med Malin Lindberg. Arbetsmiljöansvarig i postklubben i Mellansverige, Jobbar som brevbärare i Västerås. 

 • Conny Andersen

  Ledamot, försäkringsansvarig (Just nu timeout från regionala arbetet)

  Conny Andersen

  Mobiltelefon: 070-1602648

  conny.andersen@citymail.se

  Ansvarig för försäkringsfrågor och kontakter med Folksam. Ordförande i sektion Mälardalen. Huvudskyddsombud i klubb Citymail. Jobbar på Citymail i Uppsala.

 • Ledamot, arbetsmiljöansvarig

  Malin Lindberg

  Mobiltelefon: 0703-362993

  malin.e.lindberg@postnord.com

  Ansvarar för arbetsmiljöfrågorna i regionen tillsammans med Patrik Bergkvist. Huvudskyddsombud i klubb Rosersberg. Jobbar på brevterminalen i Rosersberg

 • Anna Bergström

  Ledamot

  Anna Bergström

  Mobiltelefon: 0766-356802

  anna.bergstrom@seko.se

  Studieansvarig för Uppsala län. Klubbordförande i Seko Klubb MTR Mälartåg. Jobbar som lokförare på MTR. 

 • 1. Ersättare

  Conny Nordström

  Mobiltelefon: 0703-064899

  conny_nordstrom@telia.com

  Ordförande för klubb Forsmark och ledamot i Seko/Vattenfalls Förhandlingsorganisation. Jobbar på Vattenfall/Forsmark

 • Josip Jovasevic

  2. Ersättare

  Josip Jovasevic

  Mobiltelefon: 0722-218439

  josip.jovasevic@kriminalvarden.se

  Vice ordförande i FO Vård. Har sin arbetsplats i Norrköping.

 • Kristina Fransson

  3. Ersättare

  Kristina Fransson

  Mobiltelefon: 0704-809292

  kristina.a.fransson@postnord.com

  Sekoombud i klubb post Uppland. Jobbar som brevbärare i Uppsala.

 • Afrodite Landerö

  4. Ersättare

  Afrodite Landerö

  Mobiltelefon: 070-384 14 74

  afrodite.landero@teliacompany.com

  Sekreterare i nationella klubben för Telia Company, vice sekreterare i sektionsstyrelsen Södra. Sitter i förbundsstyrelsen som ersättare. Jobbar på Telia i Norrköping.

 • Styrelseelev

  Anna-Karin Linder

  Mobiltelefon: 076-3070574

  anna-karin.linder@strukton.se

  Ledamot i BO Väg & Ban. Valberedare i klubb Väg & Anläggning. Jobbar på Strukton

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: