Seko Mellansverige

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har möten regelbundet för att samordna verksamheten. Verkställande utskottet bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare träffas mellan dessa möten för att förbereda frågorna.

 • Anders Berg

  Ordförande

  Anders Berg

  Mobiltelefon: 070-980 58 52

  anders.berg@seko.se

  Huvudansvarig för verksamheten i regionen. Ingår i VU. Ansvarig för facklig politisk verksamhet i regionen tillsammans med Johan Pettersson.
  Jobbar regionalt och lokalt inom Seko Posten klubb Öst. Klubbsekreterare och sektionssekreterare. Ingår i förbundets valberedning. Vice ordförande för LO-distriktet i Mellansverige. Facklig ledare för (s) i Östergötland. Är anställd som brevbärare i Linköping Teknikringen.

 • Björn Rikberg

  Vice ordförande, Vice kassör, Försäkringsansvarig

  Björn Rikberg

  Mobiltelefon: 0709-803689

  bjorn.rikberg@postnord.com

  Vice ordförande i regionen. Ingår i VU. Studieansvarig för Uppsala län. Ansvarig för försäkringsfrågor och kontakter med Folksam. Vice ordförande, kassör och studieansvarig i postklubb Uppland. Jobbar som brevbärare i Uppsala

 • Lena Edlund

  Kassör, vice försäkringsansvarig

  Lena Edlund

  Mobiltelefon: 070-3237710

  lena.edlund@seko.se

  Huvudansvarig för ekonomi och budget i regionen. Ingår i VU. Kassör i Postklubb Mellansverige. Pensionsinformatör. Vice ordförande i sektion Katrineholm. Jobbar på Postnord i Katrineholm

 • Eva Westerlund

  Sekreterare och integrationsansvarig

  Eva Westerlund

  Telefon: 018-495 48 03

  eva.westerlund@seko.se

  Sekreterare i regionen. Ingår i VU. Ansvarar för integrationsfrågorna. Ordförande för Vårdklubben i Uppsala. Jobbar inom frivården i Uppsala.

 • Hans Henriksson

  Studieorganisatör

  Hans Henriksson

  Mobiltelefon: 070-980 54 57

  hans.henriksson@seko.se

  Studieorganisatör i regionen. Studieansvarig för Sörmland. Vice ordförande i postklubb Mellansverige. Sektionsordförande på Postnord i Eskilstuna. Jobbar som brevbärare i Eskilstuna.

 • Ellena Papaioannou

  Ledamot

  Ellena Papaioannou

  Mobiltelefon: 070-2270989

  ellena.papaioannou@seko.se

  Arbetsmiljöansvarig i regionen tillsammans med Patrik Bergkvist. Ordförande i universitetsklubben i Uppsala. Jobbar på universitetet i Uppsala.

 • Johan Pettersson - Studieledig

  Ledamot, Facklig politiskt ansvarig

  Johan Pettersson - Studieledig

  Mobiltelefon: 070-2349280

  johan.pettersson2@sj.se

  Ansvarig för facklig politiska frågor. Vice sekreterare i regionen. Studieansvarig och vice sekreterare i klubb SJ Östergötland. Jobbar som förare på SJ AB

 • Patrik Bergkvist

  Ledamot, arbetsmiljöansvarig

  Patrik Bergkvist

  Mobiltelefon: 0709-801327

  patrik.bergqvist@postnord.com

  Arbetsmiljöansvarig i regionen tillsammans med Ellena Papaioannou. Arbetsmiljöansvarig i postklubben i Mellansverige, Jobbar som brevbärare i Västerås. 

 • Ledamot, medlemsansvarig

  Conny Nordström

  Mobiltelefon: 0703-064899

  conny_nordstrom@telia.com

  Studieansvarig, försäkringsinformatör och huvudskyddsombud i klubb Forsmark och ledamot i Seko/Vattenfalls Förhandlingsorganisation. Jobbar på Vattenfall/Forsmark

 • Conny Andersen

  Ledamot, ungdomsansvarig

  Conny Andersen

  Mobiltelefon: 070-1602648

  conny.andersen@citymail.se

  Ungdomsansvarig i regionen. Ordförande och huvudskyddsombud i sektion Mälardalen. Jobbar på Citymail i Uppsala.

 • Josip Jovasevic

  Ledamot, jämställdhetsansvarig

  Josip Jovasevic

  Mobiltelefon: 0722-218439

  josip.jovasevic@kriminalvarden.se

  Ansvarar för jämställdhetsfrågorna i regionen. Vice ordförande i Seko Vård. Har sin arbetsplats i Norrköping.

 • 1. Ersättare

  Malin Lindberg

  Mobiltelefon: 0703-362993

  trollsagor@hotmail.com

  Ledamot i Klubb Brev Rosersberg. Försäkrings- och rehabansvarig och huvudskyddsombud i klubben

 • 2. Ersättare

  Tomas Berggren

  Mobiltelefon: 070-3035171

  tomas.berggren@sj.se

  Ordförande i SJ-klubben i Östergötland. Jobbar som förare på SJ AB.

 • Niklas Åhlin

  3. Ersättare

  Niklas Åhlin

  Mobiltelefon: 0706-345238

  niklas.ahlin@uadm.uu.se

  Vice ordförande, sekreterare och försäkringsavsvarig i Universitetsklubben i Uppsala

 • Michael Svensson

  4. Ersättare

  Michael Svensson

  Mobiltelefon: 0768-266 358

  mikael.j.svensson@postnord.com

  Har flera uppdrag regionalt och lokal inom Seko Posten klubb Öst. Ordförande i Postsektion Linköping. Jobbar som brevbärare i Linköping.

 • Afrodite Landerö

  5. Ersättare

  Afrodite Landerö

  Mobiltelefon: 070-384 14 74

  afrodite.landero@teliacompany.com

  Sekreterare i nationella klubben för Telia Company, ledamot i sektionsstyrelsen Södra. Sitter i förbundsstyrelsen som 2:e ersättare. Jobbar på Telia i Norrköping.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: