Extra representantskapsmöte

Regionen inbjuder till representantskapsmöte

Publicerad:

Datum: Måndagen den 24 oktober 2016
Plats: "Kompassen" Seko/Fasab, Barnhusgatan 6 i Stockholm
Tid: Kaffe/te och macka serveras från klockan 09.30.
Mötet startar klockan 10.00 och avslutas senast 15.00.
Vi kommer att behandla motioner till Sekos kongress 2017 samt nomineringar till förbundsstyrelsen. Mötet utser ombud till kongressen.

Dagordning och övriga handlingar
Utsändes senast 10 dagar innan mötet.

OBS!
Regionen står för mat och lokal, reskostnader och ev. förlorad arbetsinkomst.
Vi önskar samåkning så långt det är möjligt.
Tågresan bokar du (helst i god tid) hos Pia eller Nina 011-202560.
Om du är förhindrad att delta måste du lämna över denna kallelse till din ersättare. Glöm inte att meddela regionen om ändringen SNARAST så att vi kan justera ombudsförteckningen. anders.berg@seko.se

VÄLKOMNA!

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: