Facklig/politisk

Regionen ansvarar för att samordna facklig/politiska kontakter inom vår geografi. Vi ansvarar också för kontakterna inom 6F regionalt/lokalt samt utser ombud till LO-distriktet.

 

 

Träff för facklig politiskt ansvariga i klubbarna

6 maj i Norrköping och Uppsala. 

Konferens
Årets konferens/utbildning för facklig politiskt ansvariga i klubbarna blir den 27-28 oktober 2022

Facklig politiskt utskott, tillsammans med Seko Västs FP kommitté

4 februari 2022

 

Facklig/politiskt ansvariga i regionen:

Anders Berg 0709-80 58 52
Daniel Runsten 070-7311376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: