2018

  • Konferens om öppna och inkluderande arbetsplatser
    • Region

    Endagskonferens för förtroendevalda angående arbetet på arbetsplatserna för allas lika värde och rätt, samt hur vi på bästa sätt blir en naturlig del av arbetsgivarnas skyldighet att motverka kränkningar, trakasserier och diskriminering.

  • Välkommen på JISUS-utbildningen 2018
    • Region • Försäkringar

    Regionens årliga konferens för klubbarnas ansvariga för Jämställdhet, Integration, Studier, Ungdom eller Skyddsombud. Ansvariga för försäkringar eller facklig politisk verksamhet är också målgrupp i år.