Valberedning 2023

Valberedningen i regionen bereder val och tar in nomineringar. Man följer också styrelsens arbete under mandatperioden för att se hur styrelsens arbete fungerar. 

 • Siv Andersson

  Valberedare (sammankallande)

  Siv Andersson

  Mobiltelefon: 073-0635066

  siv.k.andersson@postnord.com

  Sekreterare i FO Seko Posten. Valberedare i förbundet. Valberedare i Seko post klubb Mellansverige. Jobbar på Postnord i Nyköping. 

 • Valberedare

  Heinz Grentzelius

  Mobiltelefon: 070-9803207

  heinz.grentzelius@postnord.com

  Valberedare i FO Seko Posten och Seko post klubb Mellansverige. Ledamot och arbetsmiljöansvarig i sektion Norrköping. Är sammankallande i Postnords pensionsgrupp. Jobbar på Postnord i Norrköping

 • Valberedare

  Synöve Strandberg

  Mobiltelefon: 073-5360483

  synove.strandberg@sj.se

  Styrelseledamot och studieansvarig i klubb Mälartåg. Studieansvarig för Västmanland. Jobbar som tågvärd på SJ AB

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: