Seko Mellansverige

Aktuellt inom studier

2020-09-03

Hej!
Hoppas att ni alla har haft en härlig semester!
Nu är vi igång med studieåret sista del för 2020, detta kommer att vara annorlunda då vi kommer att ställa om så många utbildningar vi kan till digitalt. Vi håller på att utbilda kursledare till de olika utbildningarna. När de är färdigutbildade kommer vi att skicka ut kursinbjudan till de olika utbildningarna.

Tidigare utskick av kurskataloger för förtroendevalda och medlemmar är inte aktuella längre. Separata inbjudningar kommer att skickas till studieansvariga.

Förtroendevalda utbildningar:
ARG - Arbetsrätt grund är inställd vi tittar på nya datum 2021.
JISUS-konferensen är inställd, vi siktar istället på nov/dec 2021.
Vald på jobbet – Vald på jobbet 2, här kommer vi att utbilda handledare för att köra digitalt. Separat inbjudan kommer.
Organisera, rekrytera och informera är inställd, vi saknar handledare och planerar ingen ny.

Medlemsutbildningar:
Introduktion, kommer vi att köra digitalt. Datum för detta kommer att skickas ut.
Medlemsutbildning, vi avvaktar till ABF inkommer med datum. De kommer att köras digitalt.
Gilla din ekonomi är inställda, vi tittar på nya datum 2021.

Centrala utbildningar – LO regi
De håller på att ställa om alla utbildningar till digitala. Är ni inne på www.fackligutbildning.se och vill gå en utbildning så är den säkert digitalt. Har ni frågor om detta så är ni välkomna att ringa till Hans Henriksson, 0709-805457, hans.henriksson@seko.se.

Det känns väldigt tråkigt att behöva ställa in fysiska möten, men vi blir starkare på att hålla digitala möten. I framtiden ser vi att det kommer att erbjudas både fysiska och digitala möten. Vi kommer då att kunna nå flera medlemmar och förtroendevalda och på så vis bli ett starkare förbund.

Med vänlig hälsning
Nina Fridh och Hans Henriksson

Granskad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: