Seko Mellansverige

Aktuellt inom studier

2020-03-19

På grund av läget så har Seko beslutat att ställa alla utbildningar tom 2020-08-31, LO och ABF har beslutat att ställa alla utbildningar tom 2020-05-31 på grund av restriktioner gällande Covid-19.

Jag har under tisdagen och onsdagen, mailat till deltagarna samt skickat SMS. ABF har i sin tur även mailat till deltagarna om kurser som dom har anordnat. För att säkerställa så har även jag skickat ut till de deltagarna.

Vi måste alla hjälpas åt i detta skede , är så att deltagarna inte fått någon återkoppling på inställda kurser från ABF kontakta Hans Henriksson, 0709-805457.

Vi kommer att löpande ge er information gällande utbildningar.

Utbildningar för förtroendevald och medlemsutbildningar:
Inställda kurser på grund av Covid-19-Seko.pdf

LO centralt om inställda utbildning:
Förändringar i verksamheten med anledning av Corona-LO.pdf

Information från Seko centralt:

Bifogar de uppgifter vi nu fått från LO centralt om studieverksamheten. Det viktiga för er att lägga märke till i detta fall är sista stycket, där studieansvariga behöver bevaka att LO-distrikten gör sitt jobb med att kontakta våra deltagare och, förstås, vara dem behjälpliga i detta arbete. Viktigt att vi ställer upp för varandra i detta extraordinära läge.

Utöver denna information har vi också nåtts av frågor gällande återgång i arbete i de fall man sökt ledigt med stöd av studieledighetslagen. Vi hänvisar till 10 § där det framgår att AG ska bereda plats om utbildningens längd är kortare än en vecka. I dessa fall är det viktigt att studieansvarig följer upp och ser till att medlemmen blir kontaktad av sin klubb och – återigen – säkerställer att så har skett genom att få återkoppling från klubben så snart medlemmen är vidtalad.

10 § Arbetstagare som avbryter sin utbildning har rätt att återgå i arbete.

Vill arbetstagaren utnyttja den rätt som tillkommer honom enligt första stycket, skall han underrätta arbetsgivaren om att han vill återgå. Arbetsgivaren är dock ej skyldig att låta arbetstagaren återgå tidigare än två veckor eller, om ledigheten har varat minst ett år, en månad efter det att han mottog underrättelsen. Vill arbetsgivaren utnyttja sin rätt att uppskjuta återgången, skall han genast underrätta arbetstagaren om detta och samtidigt ange när återgången kan ske.

Andra stycket gäller ej i fråga om ledighet som sammanlagt motsvarar högst en arbetsvecka.

Med vänlig hälsning
Nina Fridh och Hans Henriksson

Granskad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: