Seko Mellansverige

Aktuellt inom studier

2019-11-18

Nu är vi på gång med nytt studieprogram för förtroendevalda samt för medlemmar. Ni fick ett utskick tidigare i månaden som gäller studieprogram för förtroendevalda. Det har nu blivit reviderat och detta är den senast versionen. Ni får programmen både som PDF och som word dokument.

Introduktionsutbildningen
Vi har lagt upp fyra stycken tillfällen som vi kommer att ha både i Norrköping och Uppsala. Här kommer vi att få hjälp av förbundet med rekrytering. Man har gjort ett försökt i Skåne, där man från centralt håll har ringt till alla nya medlemmar i regionen. Det har fått ett gott resultat.
Behöver ni ha hjälp med introduktionsutbildningarna i era klubbar, kontakta gärna Hans Henriksson eller Nina Fridh studier.mellansverige@seko.se.

 

Förbundet har ett mål på att minst 1% av våra medlemmar ska gå en medlemsutbildning och för våran del innebär det att 85 stycken ska gå medlemsutbildning. Detta behöver vi har eran hjälp med att rekrytera till, som ni ser i vår studiekatalog för medlemmar finns det väldigt många datum och platser att välja på. Stipendiet har höjt till 119 kronor/timmen 952 kr per dag.

 

Den centrala kurskatalogen kommer att vara färdig i början på december.

 

"Gilla din ekonomi" – medlemsutbildning
Vi kommer att tillsammans med ABF i Östergötland köra denna utbildning tvärfackligt vilket innebär att ABF kommer att vara administratör och att det kommer att läggas ut på www.fackligutbildning.se 

 

Vi vill slå ett extra slag för Introduktionsutbildning för Nya studieorganisatörer som är riktad till alla som är nya. Den introduktionen är ett första steg i studieorganisatörstrappan. Vi har även en träff/utbildning för erfarna studieorganisatörer, där vi gärna vill ha in önskemål, frågor på vad du vill ta upp.

 

Nu laddar vi för Jisus, vi hoppas att vi ses där!

 

Varmt välkommen till studieåret 2020!

 

Med vänlig hälsning

Nina Fridh
Studieansvarig administratör
Seko Mellansverige

Granskad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: