Revisorer 2022

Revisorerna granskar styrelsens verksamhet, ekonomiska transaktioner och redovisning.  

 • Revisor

  Claes Åkerlund

  Mobiltelefon: 070-5683186

  claes.akerlund@bahnhof.se

  Revisor i klubb Seko posten Öst. Sekoombud i sektion Linköping. Jobbar på Postnord i Linköping, främst i företagscenter men även som lantbrevbärare. 

 • Revisor

  Hillevi Karlsson

  Mobiltelefon: 0730-687070

  glenn.hillevi@bahnhof.se

  Revisor i Seko posten klubb Mellansverige. Ledamot i sektion Nyköping. Jobbar på Postnord i Nyköping.

 • 1. Revisorsersättare

  Cecilia Nilsson

  Mobiltelefon: 0705-411050

  cecilia.nilsson@kriminalvarden.se

  Vice ordförande och kassör i klubb Vård Östra. Ordförande i sektion Hällby. Styrelseersättare i FO Kriminalsvården. Jobbar på Hällbyanstalten

 • 2. Revisorsersättare

  Joakim Uhlan

  Mobiltelefon: 0702-188348

  joakim.uhlan@sj.se

  Kassör i SJ-klubben i Östergötland. Jobbar som tågvärd på SJ AB. 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige
Kategorier: