2020

  • Avtalsnytt nov

    avtalsinfo nov

  • Avtalsinfo

    Vad händer eller inte händer på avtalsfronten

  • Avtalsnytt

    Nu har avtalsåret 2020 dragit igång. Det som händer först är att förbundet nu granskar samtliga inkomna motioner och skickar dessa till resp klubb för utlåtande.