Färja

Seko Färja är förhandlingsnätverk för Sekomedlemmar i Färjerederiet. Nätverket tar vara på medlemmarnas intressen inom hela landet. Nätverket består av 8 representanter samt adjungerat huvudskyddsombud. Vi bereder och förankrar frågor inför samverkan eller förhandling.       

Uppdaterad:
Sidansvarig: Trafikklubben