Sektion Öst

Har du frågor eller ärenden som du vill ta upp kan du med fördel kontakta någon i Sektion Öst´s styrelse.

Skulle du vilja ha besök av din sektions styrelse på just din arbetsplats så ska du ta kontakt med någon nedan, vill du så kan vi bara på enklaste sätt komma ut på arbetsplatsen och bjuda på Seko-fika och diskutera eventuella frågor.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Trafikklubben