Trafikledning

Tar tillvara medlemmars intressen inom trafikledning.

Nätverket tar vara på medlemmarnas intressen samt håller samma linje för Trafikledning inom hela landet. Det finns en representant per Trafikledningscentral, samt en från Nationell Trafikledning och Huvudskyddsombud.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Trafikklubben