Avtalsinfo

Vad händer eller inte händer på avtalsfronten

Publicerad:

Som kanske de flesta vet är lönerevisionen senarelagd pga pandemin. Industrins parter som går först har flyttat sin förhandling från 1 April till 1 November. Parterna inom det statliga området som vi tillhör har i detta skedet flyttat fram revisionstidpunkten från 1 oktober till 1 december. I dagsläget finns det egentligen ingenting att rapportera om. vi vet inget om ett löneökningsutrymme, avtalslängd, retroaktivitet eller vilken typ av satsningar utöver lön som kan komma på fråga. 

Klubben kommer i dagarna ställa samman sina yrkanden för att i ett senare skede om möjligt samordna dessa med övriga förbund i trafikverket.

 

Uppdaterad: