Avtalsnytt nov

avtalsinfo nov

Publicerad:

Seko Trafikverket avtalsinformation

 

Som nog de flesta hört har industrin tecknat ett nytt avtal. Detta avtal blir normalt normerande och sätter det så kallade märket. Även flera andra avtalsområden har efter det tecknat avtal på liknande nivåer.

Sekos avtal med arbetsgivarverket går ut 30/11 så i början av december hoppas vi att det finns ett avtal på plats.

Seko och övriga förbund inom Trafikverket har börjat med inledande diskussioner. Det aktuella läget idag är att vi lagt fram våra yrkanden för att se i vilka det kan finnas möjlighet att komma fram i.

Sekos yrkande lokalt i Trafikverket är bl.a. att

·       Vi ska se över möjligheterna att skapa en kompletterande lönemodell (normlön) Tyvärr ställer sig både arbetsgivaren och övriga fack negativa till det utan tycker att renodlade i-löner är det bästa sättet att sätta lön.

·       Vi ska utveckla utbildningen för skyddsombud som utarmats genom åren.

·       Se över ersättningarna för handledare och instruktörer.

·       Förändra synen på restid ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det är inte rimligt att restid betraktas som vilotid i avtalet.

·       Justera tilläggen i beloppsbilagan. OB, beredskap mm.

 

Vad gäller synen på rörliga tillägg är Sekos syn fortsatt att de precis som idag skall vara belopp i kronor och ören och inte en funktion av lön som Saco yrkar på. Det är en lika stor uppoffring för den med lägre lön än sin kollega att jobba natt eller helg. Orättvisorna i lönesättning är redan tillräckligt stora.

Uppdaterad: