Arbetsmiljö

Seko Trafikverket arbetar aktivt med att ständigt förbättra vår arbetsmiljö.

Genom samverkan med företaget upprätthåller vi ett systematiskt arbetsmiljöarbete som skapar bättre förutsättningar för oss

Vad är arbetsmiljö och vad innebär en bra arbetsmiljö? Arbetsmiljö är allt som du har omkring dig på jobbet. Det handlar bla. om de arbetsredskap och maskiner du använder dig av i arbetet, luften, ljudet, ljuset där du arbetar, hur arbetet är organiserat, trivseln på arbetsplatsen

Arbetsmiljölagen vill åstadkomma det "goda arbetet". Förutom en bra arbetsmiljö, ett arbete fritt från olycksfall och arbetssjukdomar ska du ges möjlighet till inflytande över din egen arbetssituation och utvecklas såväl personligt som i din yrkesroll. Arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla och du ska kunna se ett sammanhang i de olika arbetsuppgifterna samt känna att du behövs.

Vidare i arbetsmiljölagen har man förtydligat arbetsgivarens ansvar och ställer krav på att han skall beakta arbetsorganisation, löneformer och arbetstidens förläggning. ( AFS 2015:4)

Arbetsmiljölagen ger den fackliga organisationen rätt att utse skyddsombud på arbetsplatser med mer än fem anställda. Skyddsombudens roll på arbetsplatsen är att vara de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och vaka över att arbetsgivaren lever upp till de krav som arbetsmiljölagen ställer. Idag har vi skyddsombud på nästan alla arbetsställen i företaget, om det saknas ett skyddsombud på just ditt arbetsställe och om du är sugen på ett större ansvar för dina arbetskamrater - hör av dig till din sektion.

Nedan följer lite bra länkar i arbetsmiljöfrågor

AFS 2015:4

Arbetsmiljöproblem, Hur gör man?

Hot och våld på jobbet

Granskad:
Sidansvarig: Trafikklubben