Avtalsnytt

Nu har avtalsåret 2020 dragit igång. Det som händer först är att förbundet nu granskar samtliga inkomna motioner och skickar dessa till resp klubb för utlåtande.

Publicerad:

Förhandlingsansvarig på förbundet har kallat in förhandlingsansvariga i klubbarna till en avtalskonferens den 31 mars. Då kommer det beslutas vilka krav Seko ska driva gentemot Arbetsgivarverket i de centrala förhandlingarna.

Trafikverkets centrala förhandlingar kommer att påbörjas så snart det finns ett centralt avtal, vilket bör bli i början på oktober.

Nytt trafikverksavtal och ny lön kommer därför bli klart senare än 2019 års avtal.

Uppdaterad: