2021

  • Avtalsinfo - Rals 2021

    Nu är Rals-förhandlingarna på Trafikverkscentral nivå i full gång. Vi har sedan tidigare bytt yrkanden med arbetsgivaren.