Medlem

Seko är förbundet för dig som jobbar inom Trafikverket och tycker att kollektivet är det bästa sättet att organisera sig.

Seko strävar efter att vara en medlemsnära organisation med förtroendevalda på alla arbetsplatser.

Som medlem får du också flera värdefulla förmåner som ex. inkomstgaranti, olycksfallsförsäkring och en juristförsäkring som hjälper dig vid privatjuridiska frågeställningar och problem.

                                                                                 Klicka här för att bli medlem

Seko väljer du för att ...........                         

... du tycker att kollektivavtal är det bästa sättet att trygga våra villkor

Kollektivavtal är det avtal som reglerar villkoren på din arbetsplats. Det kan gälla löner, arbetstid, semester mm. Det kan verka lockande att själv få förhandla sina villkor. Då det som medarbetare är svårt att få en rättvis bild av helheten och att ha kunskap om vilka rättigheter du har, tror vi att din fackliga organisation har större förutsättningar att förhandla villkor.

... det ska vara lika lön för lika arbete

Seko arbetar för att lön ska sättas så objektivt som möjligt. För lika arbete utfört på lika sätt ska lika lön gälla. Enligt centrala avtal tillämpas individuell lönesättning inom trafikverket. I de fall där arbetsgivaren inte på ett objektiv, rättvist och tydligt sätt kan motivera för annat, ska lika lön för lika arbete gälla.

... en facklig organisation ska bygga på medlemmarnas förtroende

Sekos representanter väljs av medlemmarna på årsmöte eller representantskap. Dina representanter väljs på två år i taget och just du kan direkt påverka vem som ska representera dig.

... trygga anställningar är viktigt för att få jämställda arbetsplatser

Vi jobbar för att alla ska ha en trygg anställning. Medarbetare med en trygg anställning och kollektivavtal riskerar inte att ställas emot varandra.

... det är viktigt att kunna stötta och hjälpa andra medlemmar som är i behov av det

Seko arbetar också för att stötta den som av olika orsaker kan behöva hjälp. Det kan vara lätt att tänka "ensam är stark" när allt rullar på. Seko ska finnas som stöd när allt inte går som på räls.

... det är viktigt med en säker arbetsmiljö

En av Sekos viktigaste frågor är att alla har rätt till en bra arbetsmiljö. Det kan gälla den fysiska likväl den psykosociala. Seko utser skyddsombud på våra arbetsplatser som bevakar att din arbetsplats är säker. Vi vet också att bl.a. skiftarbete allvarligt kan påverka vår hälsa. Vi arbetar aktivt med att se till att miljön och arbetstiderna inte ska bidra till en sämre hälsa på kort och lång sikt.

... min organisation finns representerad på alla nivåer i trafikverket

Det betyder att vi kan påverka i alla de frågor våra medlemmar är berörda av från just din arbetsplats upp till trafikverkets högsta förhandlings- och samverkansnivå

Medlem

Klicka på länken nedan så kommer du till medlemsansökan.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Trafikklubben