Vart går dina pengar?

Hit går dina pengar

Förbundsavgiften går till att bekosta anställda inom förbundet. Dessa arbetar med att förhandla centrala avtal, hjälpa medlemmar i frågor som inte kan hanteras lokalt ex. stöd i juridiska frågor.

Klubbavgiften går till att finansiera klubbensverksamhet. Den absolut största delen går till kostnader i samband med kontakter med medlemmarna.

Försäkringspremier. I ditt medlemskap ingår ett försäkringsskydd vid personskada på fritid och en juridikförsäkring.

A-kassa. Din avgift till a-kassa ligger i din avgift men det är inga pengar som går till facket utan dessa går direkt till a-kassan.

Inkomstgaranti. I din avgift ingår en inkomstförsäkring som gör att du får ut 80% av din lön även på den del över a-kassenivån.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Trafikklubben