Avtalsinfo - Rals 2021

Nu är Rals-förhandlingarna på Trafikverkscentral nivå i full gång. Vi har sedan tidigare bytt yrkanden med arbetsgivaren.

 

Publicerad:

Sekos yrkanden i år är översyn och justering av rörliga tillägg. Främst då OB, Beredskap och instruktionstillägget.  Vi jobbar vidare med att få till en kompletterande lönesättningsmodell som passar bättre för våra stora operativa grupper.

SO och HSO behöver styrkas i sin roll. Vi har därför yrkat på att det inrättas formella nätverk där dessa kan mötas och diskutera aktuella frågor inom området. Om allt går som planerat kan vi ha ett avtal på Trafikverksnivå innan sommaren så vi kan börja med förhandlingar efter semestern. 

Uppdaterad: