Regionens årsmöte 2024 - allt material

Region Mellansverige har sitt årsmöte den 12 mars

Publicerad:

Datum: Tisdagen den 12 mars 2024

Plats: Barnhusgatan 6, Stockholm. ”Kompassen” 1 tr

Tid: 10:00 – 14:30 (Kaffe och macka finns från 09:15)

På mötet kommer val att förrättas av regionstyrelse, revisorer och valberedning samt LO-uppdrag.  

För att regionen ska kunna kalla ombuden behöver vi en mailadress till varje ombud. Regionen skickar mail med handlingar till mötet. Rapportera in vilket/vilka ombud som är valda från din klubb på anders.berg@seko.se senast den 29 februari.

Nomineringar till uppdrag i regionen ska vara valberedningen tillhanda senast den 29 februari. siv.andersson@seko.se

Ledighet enligt förtroendemannalagen § 7.

Regionen står för mat och lokal, reskostnader och ev. förlorad arbetsinkomst.
Åker du tåg, kan du beställa biljetter via regionen på 011-202560. (Gärna i god tid!)
Verksamhetsgren/arbetsområde: 882 – 45

På denna sida kommer allt material till årsmötet läggas upp, vartefter det blir klart.

Kallelse Årsmöte 20240312.pdf

Årsmöte 2024 mandat.pdf

Valberedningen underlag 2024.pdf

Förslag till dagordning SEKO Mellansverige årsmöte 20240312.pdf

Årsberättelse2023signerad.pdf

Årsredovisning 2023.pdf

Uppdragsreglemente 2024.pdf

Valberedningen förslag 2024.pdf

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Mellansverige